SMS Software

Rastavljanje osnovnog sredstva

Ukoliko se pojavi potreba da jedno osnovno sredstvo, koje ste vodili kao jedinstveno, podelite u dva ili vise osnovnih sredstava, to sada možete da učinite nalogom "Rastavljanje"